Login    How To Booking  
HOME >> HOW TO BOOKING

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและซื้อบัตรโดยสาร เรือเฟอร์รี่พัทยา - หัวหิน

การสำรองที่นั่งและชำระค่าบัตรโดยสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

1. การสำรองที่นั่ง

การสำรองที่นั่ง ณ จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร

- ท่านสามารถสำรองที่นั่ง ณ จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร  ล่วงหน้าได้อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเที่ยวเดินทางและนานที่สุด 365 วันก่อนวันเดินทาง 
การสำรองที่นั่ง ผ่านบริการออนไลน์
- บริษัทฯ เปิดให้บริการจองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ www.royalferrygroup.com จองผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับ รอยัลเฟอร์รี่กรุ๊ป ดอท คอม จองผ่านทางโทรศัพท์ จองผ่านจุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร โดยจะต้องทำการจองก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 15 ชั่วโมง และนานที่สุด 365 วันก่อนวันเดินทาง หลังเสร็จสิ้นการจองท่านจะได้รับรหัสการจอง (Booking ID) และต้องชำระเงินผ่านช่องทางการชำระที่กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ทำการจอง หากท่านไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด รหัสการจองของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
- ลูกค้าสามารถสำรองที่นั่งได้ ไม่จำกัดจำนวน สำหรับการสำรองที่นั่งแบบกรุ๊ป
- ลูกค้าสามารถสำรองที่นั่งได้ ผ่านโทรศัพท์ หมายเลข +66 38 488 999 , +66 62 427 9949,+66 98 625 9949

2. วิธีการชำระค่าโดยสาร

- ติดต่อชำระเงินที่สำนักงานขาย บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด
พัทยา
อาคารจอดรถอัตโนมัติ ชั้น 2 ( ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย )
เลขที่ 551/4 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
หัวหิน
ท่าเทียบเรือเขาตะเกียบ ซอย อ่าวหัวดอน 3
ถนน เขาตะเกียบ ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ติดต่อสำนักงานเพื่อรรับบัตรโดยสาร ก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

บัตรเครดิต
บัตรวีซา  บัตรมาสเตอร์การ์ด
และ บัตรเครดิต JCB ชำระได้ในบางประเทศเท่านั้น

ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
ชื่อบัญชี บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาเมืองพัทยา 484-4-57063-2
การชำระเงินจะต้องเป็นสมาชิก Internet banking ของธนาคารนั้นๆ 

การชำระค่าบัตรโดยสารภายหลัง (Pay Later)

ผู้โดยสารสามารถเก็บข้อมูลการจองที่ผู้โดยสารต้องการไว้ เป็นเวลา 24 ชั่วโมงโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ได้ชำระค่าบัตรโดยสารตามระยะเวลาที่กำหนด(24ชั่วโมง) ข้อมูลการจองของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ


3. บัตรโดยสาร

ท่านสามารถซื้อบัตรโดยสารประเภทชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ สำหรับทารกได้ ณ สำนักงานขาย ในเส้นทางเริ่มต้นจาก พัทยา-หัวหิน และ หัวหิน-พัทยา
หากผู้โดยสารที่จะเดินทางไม่ใช่เจ้าของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตวีซ่า/มาสเตอร์การ์ด กรุณาดูเงื่อนไขและกฎข้อบังคับของธนาคาร
บริษัทฯจะออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ให้หลังจากการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ถูก “อนุมัติแล้ว” ท่านจะได้รับใบยืนยันการเดินทาง และใบรับเงินที่มีรายละเอียดการเดินการพร้อมด้วยหมายเลขบัตรโดยสาร ทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข้อความ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือที่ของท่านด้วยเช่นกัน
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของท่านไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
ท่านต้องแสดงใบรับเงินที่มีรายละเอียดการเดินการเมื่อมาเช็คอิน

4. การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

- ซื้อตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

5. ใบเสร็จรับเงิน

- สามารถรับใบเสร็จรับเงิน ได้ที่สำนักงานขาย ภายใน 30 วันหลังจากได้รับบัตรโดยสาร

6. การคืนบัตรโดยสาร

- เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถ คืน เงินค่าโดยสารได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

7. เคาน์เตอร์ เช็คอิน

- ผู้โดยสารที่เดินทางจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางทุกครั้งในการติดต่อซื้อบัตรโดยสาร
- ผู้โดยสารสัญชาติไทยที่เดินทางจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนแทนหนังสือเดินทางได้เมื่อมาซื้อบัตรโดยสาร
- เมื่อซื้อบัตรโดยสารสำหรับทารกหรือเด็ก (2-12 ปี) ท่านจะต้องแสดงสูติบัตรหรือพาสปอร์ต
- ผู้โดยสารต้องมาถึงที่ท่าเรือเพื่อเช็คอินก่อนเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

8. ติดต่อ บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด

หลังจากที่ท่านได้รับบัตรโดยสารแล้ว หากท่านต้องการความช่วยเหลือกรุณาติดต่อสำนักงานขายที่ออกบัตรโดยสารให้ท่านเบอร์โทรศัพท์ +66 38 488 999 , +6662 427 9949 , +6698 625 9949
การชำระค่าโดยสาร และ ออกบัตรโดยสารที่สำนักงานขาย บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด
ท่านสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเที่ยวเดินทางและนานที่สุด 365 วันก่อนวันเดินทาง
ท่านควรรีบสำรองที่นั่งเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้ค่าโดยสารในราคาที่ท่านเลือก
ท่านต้องมารับบัตรโดยสาร ที่สำนักงานขายบัตรโดยสาร
พัทยา อาคารจอดรถอัตโนมัติ ชั้น 2 ( ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย )
เลขที่ 551/4 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
หัวหิน ท่าเทียบเรือเขาตะเกียบ ซอย อ่าวหัวดอน 3
ถนน เขาตะเกียบ ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
บัตรโดยสารของท่านไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
ราคาบัตรโดยสารเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
- เงื่อนไขอื่นๆ ให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของ “รอยัล วัน.

“บริษัท” ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


CONTACT US
บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด
374 หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ : 038-488-999, 098-625-9949
แฟกซ์ : 038-488-994
FOLLOW US FACEBOOK
FOLLOW US LINE
@royalferry
©2017 Royal Passenger Liner company limited. All RIGHTS RESERVED.