Login    How To Booking  
HOME >> ข้อควรปฏิบัติ

วีดีโอวิธีการปฏิบัติตน เพื่อความปลอดภัยขณะโดยสารเรือ

Royal Passenger liner เรือเฟอร์รี่ ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน 

คำแนะนำสำหรับผู้โดยสารที่มีอาการเมาเรือ

การยืนรอขึ้นเรือ

การขึ้น - ลงเรือ

ระหว่างการเดินทาง

CONTACT US
บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด
374 หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ : 038-488-999, 098-625-9949
แฟกซ์ : 038-488-994
FOLLOW US FACEBOOK
FOLLOW US LINE
@royalferry
©2017 Royal Passenger Liner company limited. All RIGHTS RESERVED.